การใช้มาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียว เช่น การลงโทษรองต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนและรัฐบาลที่ถูกลงโทษ

การใช้มาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียว เช่น การลงโทษรองต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนและรัฐบาลที่ถูกลงโทษ

และการลงโทษทางแพ่งและทางอาญาในระดับประเทศ ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติตามมากเกินไป ตามที่ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติกล่าว และมาตรการเหล่านี้ยิ่งเพิ่มความรุนแรงและขยายผลกระทบ ไม่เพียงแต่กับบุคคลหรือบริษัททุกแห่งที่บังคับใช้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลสัญชาติประเทศที่สามและบริษัทต่างๆ องค์กรด้านมนุษยธรรม ผู้บริจาคและผู้ได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 

การคว่ำบาตรฉุดรั้งประเทศต่างๆ ไม่ให้พัฒนา พวกเขาก็ฉุดรั้งผู้คนเช่นกัน และในโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

นั่นทำให้ทุกคนเจ็บปวด ” ผู้เชี่ยวชาญอิสระระบุ ขัดขวางการพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญเน้นย้ำว่าผู้คนในประเทศเป้าหมาย เช่น เวเนซุเอลา คิวบา ซีเรีย และอิหร่าน จมอยู่ในความยากจน เพราะพวกเขาไม่สามารถรับบริการที่จำเป็น เช่น ไฟฟ้า ที่อยู่อาศัย น้ำ ก๊าซและเชื้อเพลิง ไม่ต้องพูดถึงยาและอาหาร  

“ การลงโทษทำให้ประชากรทั้งหมดมีสุขภาพที่ดีได้ยากขึ้น  และขัดขวางการขนส่งสินค้าที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ ทำลายความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” พวกเขาอธิบาย ตัวอย่างเช่น เมื่อการคว่ำบาตรที่กำหนดโดยสหรัฐอเมริกาปิดกั้นการประชุมทางไกลและบริการข้อมูลในประเทศต่างๆ ผู้คนถูกตัดขาดจากการสัมมนาผ่านเว็บและการประชุมออนไลน์เพื่อรับข้อมูล การแลกเปลี่ยน การศึกษาและการฝึกอบรม และแพทย์ไม่สามารถปรึกษาฐานข้อมูลทางการแพทย์ได้ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวต่อ 

กิจกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาของทุกประเทศต้องประสบเมื่อมีการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร

ฝ่ายเดียว ” พวกเขาอธิบายไว้ ผู้เชี่ยวชาญ UN สี่คนที่ลงนามในแถลงการณ์ ได้แก่ Alena Douhan  ผู้รายงานพิเศษของ UN เกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบของมาตรการบีบบังคับฝ่ายเดียวต่อการใช้สิทธิมนุษยชน Obiora Okafor ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านสิทธิมนุษยชนและความเป็นปึกแผ่นระหว่างประเทศ; 

ลิฟวิงสโตน เซวานยานา  ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการส่งเสริมระเบียบระหว่างประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและเท่าเทียมกัน ; และผู้รายงานพิเศษ Tlaeng Mofokeng  เกี่ยวกับสิทธิของทุกคนในการได้รับมาตรฐานสูงสุดด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ 

เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นว่าภาคการเงินและการธนาคารสามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจ โดยผ่านวิธีการที่พวกเขาตัดสินใจลงทุนและกองทุน ธุรกิจต่างๆ และในประเทศไทย สหประชาชาติกำลังช่วยรัฐบาลในการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ ของการเงินที่ยั่งยืน

ก่อนงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก UN ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้นำด้านการเงินของไทยหันมาใช้แนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืน Eric Usher หัวหน้าโครงการริเริ่มทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติพูดคุยกับ ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการไทย (กบข.) และขัตติยา อินทรวิชัย ซีอีโอ ธนาคารกสิกรไทย แถลงข่าว UN News 

สล็อตเว็บตรงแตกง่าย ไม่มีขั้นต่ำ